smallest logo
empowering the smallest communities renewably
Tel +44 (0)131 202 1649    Email
 
  home  I  aims  I  about us   I  partners  I  community resources  I  news  I  contact us  I  links  I  intranet  
image of rural community by the sea
 

SMALLEST – ratkaisuja uusiutuvien energiamuotojen ja energiaa säästävän teknologian käyttöönottoon Euroopan pohjoisilla haja-asutusalueilla.

 

Northern Periphery Programme and Euro logos
 

 
Swedish home page Swedish
English (UK) home page English
Finnish Icelandic      

 
  Latest News
New member joins the SMALLEST team! >
A new employee from the Municipality of Norsjö, Charlotta Nääs will be stepping up to fill Eleonore's position

How much can you save with Solar PV? >
The SEAM Centre has developed a Solar PV Calculator which can help to better understand the economics of installing a Solar PV system

SMALLEST reaches Mid-Term Landmark >
SMALLEST partners gathered in the city of Joensuu last week for the SMALLEST Mid-term Conference


SMALLEST on EU:n Pohjoisen Periferian ohjelmaan kuuluva projekti, jonka tavoitteena on tukea uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja energiatehokkuutta Pohjois-Euroopan harvaan asutuilla maaseutuvaltaisilla alueilla. Hanke auttaa maksimoimaan uusiutuvien energianlähteiden tarjoamat taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöhyödyt koulutuksen, neuvonnan sekä poliittisiin linjauksiin vaikuttamisen kautta.

SMALLEST auttaa harvaan asuttujen seutujen yhteisöjä lisäämään tietoisuuttaan uusiutuvan energiantuotannon hyödyistä. Hanke antaa myös tukea uusiutuvan energiantuotannon ratkaisujen suunnittelussa sekä kouluttaa uusiutuvan energiantuotannon ja energiatehokkuuden kannalta olennaisia taitoja niitä tarvitseville.

SMALLEST pyrkii kohottamaan uusiutuviin energianlähteisiin liittyvien koulutus- ja tukipalveluiden tasoa sekä lisäämään alueiden päättäjien tietoisuutta uusiutuvasta energiasta. Hanke toimii vahvassa yhteistyössä olemassa olevien neuvontaorganisaatioiden kanssa täydentäen neuvonnan puutteita sekä luoden verkostoja eri alueiden välille. Hanke pyrkii vaikuttamaan uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottoon myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta mm. osallistumalla alueelliseen strategiatyöhön.

SMALLEST -hankkeen tuotteena luodaan uudenlainen palvelu, jonka avulla koulutetaan, mentoroidaan, tuetaan ja kannustetaan yhteisöjä panostamaan pienen mittakaavan uusiutuviin energiaratkaisuihin.

 

Suomessa hanketta koordinoi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (www.pkamk.fi):


Helena Puhakka-Tarvainen

helena.puhakka-tarvainen[a]pkamk.fi

050 310 9541

Jarmo Renvall

jarmo.renvall[a]pkamk.fi

050 599 1340


 

Linkkejä hankkeen toimenpiteisiin:

  • Sustainable Energy Systems 2010 -konferenssi Joensuussa 24.–25.11.2010

http://www.ses2010.info

  • Mukana työstämässä Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelmaa 2010

http://www.pohjois-karjala.fi/Resource.phx/maakuntaliitto/aluesuunnittelu/ilmasto.htx

  • Päättäjäkysely kuntapäättäjien ilmasto- ja energiaseminaarissa 29.10.2009

http://www.pohjois-karjala.fi/Resource.phx/maakunta liitto/tapahtumat/energia.htx


illustration of rural landscape with smallest icons

 
 
 
   Follow us on Facebook, Twitter and LinkedIn
Copyright Smallest 2011©