smallest logo
empowering the smallest communities renewably
Tel +44 (0)131 202 1649    Email
 
  home  I  aims  I  about us   I  partners  I  community resources  I  news  I  contact us  I  links  I  intranet  
image of rural community by the sea
  SMALLEST - göra förnybar energi mer tillgängligt för mindre grupper och organisationer i de mest avlägsna delarna av norra Europa.
Northern Periphery Programme and Euro logos
 
Swedish home page Swedish
English (UK) home page English
Finnish Icelandic      
 

 

 
  Latest News
New member joins the SMALLEST team! >
A new employee from the Municipality of Norsjö, Charlotta Nääs will be stepping up to fill Eleonore's position

How much can you save with Solar PV? >
The SEAM Centre has developed a Solar PV Calculator which can help to better understand the economics of installing a Solar PV system

SMALLEST reaches Mid-Term Landmark >
SMALLEST partners gathered in the city of Joensuu last week for the SMALLEST Mid-term Conference


SMALLEST är ett EU-projekt för förnybar energi som ingår i det s.k. Norra Periferi Programmet (Northern Periphery Programme – NPP). SMALLEST-projektets uppgift är att skapa förutsättningar i form av information, rådgivning och stöd för småskaliga ändamål i glesbygden för att ställa om från traditionell energi (el, olja) till förnybar energi (solenergi, vattenkraft, biobränslen m.m.).

SMALLEST mål är att resultera i hjälpmedel för mindre grupper och organisationer för omställning till förnybar energi. Detta ska ske dels genom att öka insikten i de olika fördelarna med förnybar energi, dels genom att hjälpa till vid planering och ekonomiska beräkningar, samt slutligen genom att öka den praktiska kompetens som krävs för att genomföra dessa förändringar.

SMALLEST ska utöver befintlig rådgivning kunna hjälpa till med utbildning och stöd för grupper och organisationer samt bidra med exempel på småskaliga eller samägda energilösningar.

SMALLEST är ett gränsöverskridande projekt för att dela kunskap inom EU och på så sätt kunna ge grupper och organisationer likvärdigt stöd i sin energiomställning oberoende av var man befinner sig.

Vill Du veta mer om SMALLEST-projektet kan Du gå vidare till de gemensamma engelskspråkiga sidorna på webbplatsen. Du kan även kontakta den svenska projektdeltagaren:

Norsjö Kommun
Utvecklingsenheten
935 81 Norsjö
Tel: 0918-140 00
http://www.norsjo.se/

Kontaktpersoner: Eleonore Hedman, Projektledare
Ken Swanson, Projektkoordinator

illustration of rural landscape with smallest icons
 
 
 
   Follow us on Facebook, Twitter and LinkedIn
Copyright Smallest 2011©